وکیل‌مدافع طلبه مازندرانی که از مهناز افشار به خاطر بازنشر توییت جعلی منتسب به وی، شکایت کرده گفت: نامبرده باید شخصاً و در مهلت مقرر قانونی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود.
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
۱
احسان خاکزاد شاهاندشتی وکیل مدافع طلبه مازندرانی، با اشاره به اظهارات اخیر وکیل مهناز افشار مبنی بر اینکه موکلش در خارج از کشور به سر می‌برد، اظهار کرد: حسب قانون در مسائل کیفری، چون موضوع قائل به شخص است، معرفی وکیل نافی حضور شخص در محکمه و مرجع قضایی نیست؛ بنابراین شخصی که در مظان اتهام قرار دارد، طبق قانون باید شخصاً در مرجع قضایی حاضر شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه پرونده شکایت موکلش از مهناز افشار از دادسرای ویژه نیابت به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و در شعبه بازپرسی ثبت شده است، گفت: در حال حاضر منتظر تصمیم شعبه بازپرسی و احضار متهم به دادسرا هستیم به منظور ارائه توضیحات در خصوص شکایت موکل هستیم.

وی تصریح کرد: حضور متهم در مهلت اعلام شده در شعبه بازپرسی الزامی است و اگر نتواند در مهلت مقرر حاضر شود باید علل موجه خود را اعلام کند تا شعبه، مهلت دیگری را برای حضور متهم در نظر بگیرد و در غیر این صورت، طبق دستور دادسرای بابل که بر خصور شخص متهم تاکید کرده، دستور جلب صادر می‌شود.

به گزارش تسنیم، مهناز افشار با شکایت طلبه مازندرانی که از تصویر وی برای جریان‌سازی علیه روحانیت در توییتر سوءاستفاده شده و این تصویر توسط این بازیگر سینما بازنشر شده بود، تحت پیگرد قرار گرفت.

تصویری از احضاریه مهناز افشار در فضای مجازی منتسب به دادستانی بابل منتشر شده که براساس آن، در درخواست نیابت صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای بابل، خطاب به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران آمده است: «با توجه به شکایت سیدغفار دریاباری از مهناز افشار، دائر بر تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای و فضای مجازی، خواهشمند است، با پذیرش این برگ به عنوان نیابت قضایی، شخصا یا با ارجاع امر به یکی از همکاران قضایی با دارا بودن تمام اختیارات قانونی از قبیل: حق ورود به منزل، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری، پیرامون احضار و جلب متهم با قید نتیجه عدم حضور جلب است، احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب شود.»

در بخش دیگری از این درخواست آمده است: «پس از حضور، اتهام فوق‌الذکر به وی تفهیم و دفاع و آخرین دفاع از وی اخذ شود و قرار تأمین مناسب صادر و چنانچه منجر به بازداشت متهم شد، به همراه مأمور مراقب و پرونده به این شعبه اعزام شود.»
وکیل‌مدافع طلبه مازندرانی که از مهناز افشار به خاطر بازنشر توییت جعلی منتسب به وی، شکایت کرده گفت: نامبرده باید شخصاً و در مهلت مقرر قانونی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود.
احسان خاکزاد شاهاندشتی وکیل مدافع طلبه مازندرانی، با اشاره به اظهارات اخیر وکیل مهناز افشار مبنی بر اینکه موکلش در خارج از کشور به سر می‌برد، اظهار کرد: حسب قانون در مسائل کیفری، چون موضوع قائل به شخص است، معرفی وکیل نافی حضور شخص در محکمه و مرجع قضایی نیست؛ بنابراین شخصی که در مظان اتهام قرار دارد، طبق قانون باید شخصاً در مرجع قضایی حاضر شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه پرونده شکایت موکلش از مهناز افشار از دادسرای ویژه نیابت به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و در شعبه بازپرسی ثبت شده است، گفت: در حال حاضر منتظر تصمیم شعبه بازپرسی و احضار متهم به دادسرا هستیم به منظور ارائه توضیحات در خصوص شکایت موکل هستیم.

وی تصریح کرد: حضور متهم در مهلت اعلام شده در شعبه بازپرسی الزامی است و اگر نتواند در مهلت مقرر حاضر شود باید علل موجه خود را اعلام کند تا شعبه، مهلت دیگری را برای حضور متهم در نظر بگیرد و در غیر این صورت، طبق دستور دادسرای بابل که بر خصور شخص متهم تاکید کرده، دستور جلب صادر می‌شود.

به گزارش تسنیم، مهناز افشار با شکایت طلبه مازندرانی که از تصویر وی برای جریان‌سازی علیه روحانیت در توییتر سوءاستفاده شده و این تصویر توسط این بازیگر سینما بازنشر شده بود، تحت پیگرد قرار گرفت.

تصویری از احضاریه مهناز افشار در فضای مجازی منتسب به دادستانی بابل منتشر شده که براساس آن، در درخواست نیابت صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای بابل، خطاب به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران آمده است: «با توجه به شکایت سیدغفار دریاباری از مهناز افشار، دائر بر تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای و فضای مجازی، خواهشمند است، با پذیرش این برگ به عنوان نیابت قضایی، شخصا یا با ارجاع امر به یکی از همکاران قضایی با دارا بودن تمام اختیارات قانونی از قبیل: حق ورود به منزل، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری، پیرامون احضار و جلب متهم با قید نتیجه عدم حضور جلب است، احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب شود.»

در بخش دیگری از این درخواست آمده است: «پس از حضور، اتهام فوق‌الذکر به وی تفهیم و دفاع و آخرین دفاع از وی اخذ شود و قرار تأمین مناسب صادر و چنانچه منجر به بازداشت متهم شد، به همراه مأمور مراقب و پرونده به این شعبه اعزام شود.»
بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
باید بیاد و پاسخگو باشه جان یک انسان از دست رفته کاری به هیچ جناح و گروه و حزبی هم ندارم بیسوادی و ناآگاهی یک فردی که تنها هنرش شباهت به گوگوش هست کار رو به ترور و خشونت کشونده هرچند که این خانم سابقه داره در شیر خشک رامین جان و شربت ترک اعتیاد !!!!!! باید جوابگو باشه
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید