سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در گفتگوی مفصل با حواشی مجلس از شرایط اقتصادی کشور سخن گفت.
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶
۰
سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در گفتگوی مفصل با حواشی مجلس از شرایط اقتصادی کشور سخن گفت.