پیشنهاد پارسینه
مددکاران بهزیستی در حادثه سیل گلستان، برای شناسایی آسیب‌های روانی سیل بر کودکان از شیوه نقاشی درمانی استفاده می‌کنند. نتیجه این عملکرد برون ریزی افکار و تصورات ذهنی کودکان است که با مشاهدات و تخیلات خود خانه هایشان را بر آب می‌بینند. (کودکان ۴ تا ۱۱ سال در روز‌های اول سیل در کمپ‌های اسکان، خانه‌های سیل زده خود را نقاشی کشیده اند و عکس‌ها حدود ۴۰ روز بعد همان تصاویر ذهنی کودکان را به صورت عینی در سطح شهر آق قلا نشان می‌دهد)
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو