حسن خلیل آبادی در دومین سمینار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری بیان داشت؛
رییس شورای شهرستان ری گفت: برگزاری سمینار نقش شوراها در توسعه ری، به نوعی سرمایه گذاری در راستای آموزش، آگاهی و همبستگی میان خانواده شوراهاست.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
رییس شورای شهرستان ری گفت: برگزاری سمینار نقش شوراها در توسعه ری، به نوعی سرمایه گذاری در راستای آموزش، آگاهی و همبستگی میان خانواده شوراهاست.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
۰

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران حسن خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس شورای شهرستان ری در دومین سمینار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری گفت: برگزاری این سمینار هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری در راستای آموزش، افزایش آگاهی و همبستگی میان خانواده بزرگ شوراها و مدیریت شهری و روستاها است.

رییس شورای شهرستان ری در ادامه سخنانش هدف از برگزاری این سمینار را هم اندیشی سه جانبه میان مردم، بخش خصوصی و دولت به عنوان ذی نفعان حکمروایی خوب برشمرد.

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو