پیشنهاد پارسینه
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲
۲
50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
مهناز جان. شما فعلا غیرتت گل کنه واسه شیر خشکهای شوهرر جانت !!!!!!!!!!!!!!!!
شیرین صفوی
خود مهناز خانم جز مسیله داران هست در رابطه با شیر خشکها و تجویز دارو !!!!!!!!!!!!! خودت مشکل داری عزیز دل !!!!!!! سعی نکن لاپوشانی کنی مسایل رامین ها رو. عروس رامین !!!!! در ضمن تنها خداست که عالم است و قاضی القضات من نمیدونم کی راست میگه کی دروغ ولی لعنت بر خشونت و خشونت طلبی
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو