وینفرد شفر و پسرش که می خواستند وارد محل تمرین استقلال شوند با واکنش حراست روربرو شدند و موبایل ساشا که در حال فیلمبرداری بود را ضبط کردند!
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
وینفرد شفر و پسرش که می خواستند وارد محل تمرین استقلال شوند با واکنش حراست روربرو شدند و موبایل ساشا که در حال فیلمبرداری بود را ضبط کردند!
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
۰