یک مرد شجاع به طرز جالبی قلاب ماهی‌گیری را از دهان یک کوسه خارج کرد.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۲
یک مرد شجاع به طرز جالبی قلاب ماهی‌گیری را از دهان یک کوسه خارج کرد.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۲
۰