بارش های شدید و ذوب شدن برف در کانادا موجب جاری شدن سیل و اعلام وضع فوق العاده در چند شهر بزرگ از جمله پایتخت شده است. آب هزارن خانه را فراگرفته و در برخی مناطق ارتش برای کمک به سیل زدگان وارد عمل شده است.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹
بارش های شدید و ذوب شدن برف در کانادا موجب جاری شدن سیل و اعلام وضع فوق العاده در چند شهر بزرگ از جمله پایتخت شده است. آب هزارن خانه را فراگرفته و در برخی مناطق ارتش برای کمک به سیل زدگان وارد عمل شده است.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹
۰