نتایج نظرسنجی جدید روزنامه «واشنگتن پست» و شبکه «ای بی سی نیوز» حاکی است که ۵۸ درصد از مردم آمریکا معتقدند «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به مردم این کشور در مورد موضوعات مربوط به تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده، دروغ گفته است.
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۸
۱
این نظرسنجی حاکی است که تنها یک نفر از هر سه آمریکایی اعتقاد دارند که ترامپ در این مورد، حقایق را بیان کرده است.

از سویی، اکثریت مردم آمریکا با درخواست از کنگره برای آغاز روند استیضاح رئیس جمهوری در نتیجه تحقیقات «رابرت مولر» بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده، مخالفت کردند.

براساس یافته‌های نظرسنجی واشنگتن پست و‌ای بی سی نیوز، ۳۷ درصد از آمریکایی‌ها با آغاز روند استیضاح رئیس جمهوری موافقت و ۵۶ درصد با این ایده مخالفت کردند.

دمکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا درگیر مسائل مربوط به نحوه پرداختن به یافته‌های گزارش مولر هستند که در آن چند نمونه از کارشکنی‌های بالقوه در روند اجرای عدالت مطرح شده است.

رهبران حزب دمکرات درصدد کم اهمیت جلوه دادن مذاکرات مربوط به استیضاح ترامپ هستند از بیم آنکه مبادا وارد شدن به چنین روندی، نتیجه‌ای عکس در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا داشته باشد.

از هر ۱۰ دمکرات آمریکایی، ۶ نفر می‌گویند با آغاز روندی که به بررسی مساله استیضاح در مجلس نمایندگان منجر شود، موافقند، در حالی که تقریبا ۹ نفر از هر ۱۰ نماینده جمهوریخواه، با استیضاح رئیس جمهوری مخالف هستند.

همچنین حدود ۶ نفر از هر ۱۰ نماینده مستقل، در حال حاضر مخالف استیضاح رئیس جمهوری هستند، در حالی که این افراد در گذشته نظر موافقت تری نسبت به این مساله داشتند.

این مساله، نشان از خطر سیاسی بالقوه برای دمکرات‌ها دارد، حزبی که درصدد جلب حمایت رای دهندگان میانه رو در انتخابات سال آینده است.
رهبران دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام اینکه تحقیقات مختلفی از جمله کارشکنی رئیس جمهوری در روند اجرای عدالت را مورد بررسی قرار می‌دهند، تاکنون از نظریه استیضاح ترامپ به جد استقبال نکرده اند.

با این همه، برخی از نامزد‌های دمکرات ریاست جمهوری آمریکا، گزارش مولر را توجیهی برای پیگیری روند استیضاح ترامپ می‌دانند و از رهبران مجلس نمایندگان می‌خواهند در این زمینه پیشگام شوند.

ترامپ بار‌ها تحقیقات مولر در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را محکوم کرده و اتهام تبانی ستاد انتخابات اش با مسکو را حقه و کلک خوانده است.

در همین حال، شخص مولر در نظرسنجی اخیر امتیاز مثبتی دریافت کرده است، به طوری که ۵۳ درصد از دمکرات ها، ۵۶ درصد از جمهوریخواهان و ۵۱ درصد از افراد مستقل گفته اند که به منصفانه بودن گزارش وی اعتقاد دارند.

در گزارش مولر عنوان شده که تحقیقات به مدارکی دال بر تبانی بین ستاد انتخاباتی ترامپ و روس‌ها برای دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، دست نیافته، اگرچه در این گزارش به تماس‌های بسیاری بین مقام‌های ستاد انتخاباتی ترامپ و روس‌های مرتبط با دولت مسکو اشاره شده است.

به گفته «ویلیام بار» دادستان کل آمریکا، یافته‌های این تحقیقات، اتهام جنایی کارشکنی در روند اجرای عدالت را توجیه نمی‌کند.

از سویی این گزارش، دمکرات‌ها را برآن داشته تا درصدد گردآوری اسناد و مدارکی از مقام‌های سابق و قبلی دولت ترامپ برآیند تا مقدمه‌ای برای آغاز روند استیضاح رئیس جمهوری باشد.

نتایج نظرسنجی واشنگتن پست و‌ای بی سی نیوز همچنین نشان می‌دهد که از هر ۱۰ دمکرات، ۸ نفر می‌گویند ترامپ درصدد مداخله در روند تحقیقات مولر برآمده است، امری که نشان از کارشکنی در اجرای عدالت دارد و حال آنکه تقریبا ۸ نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه، با این نظریه مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی جدید روزنامه «واشنگتن پست» و شبکه «ای بی سی نیوز» حاکی است که ۵۸ درصد از مردم آمریکا معتقدند «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به مردم این کشور در مورد موضوعات مربوط به تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده، دروغ گفته است.
این نظرسنجی حاکی است که تنها یک نفر از هر سه آمریکایی اعتقاد دارند که ترامپ در این مورد، حقایق را بیان کرده است.

از سویی، اکثریت مردم آمریکا با درخواست از کنگره برای آغاز روند استیضاح رئیس جمهوری در نتیجه تحقیقات «رابرت مولر» بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده، مخالفت کردند.

براساس یافته‌های نظرسنجی واشنگتن پست و‌ای بی سی نیوز، ۳۷ درصد از آمریکایی‌ها با آغاز روند استیضاح رئیس جمهوری موافقت و ۵۶ درصد با این ایده مخالفت کردند.

دمکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا درگیر مسائل مربوط به نحوه پرداختن به یافته‌های گزارش مولر هستند که در آن چند نمونه از کارشکنی‌های بالقوه در روند اجرای عدالت مطرح شده است.

رهبران حزب دمکرات درصدد کم اهمیت جلوه دادن مذاکرات مربوط به استیضاح ترامپ هستند از بیم آنکه مبادا وارد شدن به چنین روندی، نتیجه‌ای عکس در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا داشته باشد.

از هر ۱۰ دمکرات آمریکایی، ۶ نفر می‌گویند با آغاز روندی که به بررسی مساله استیضاح در مجلس نمایندگان منجر شود، موافقند، در حالی که تقریبا ۹ نفر از هر ۱۰ نماینده جمهوریخواه، با استیضاح رئیس جمهوری مخالف هستند.

همچنین حدود ۶ نفر از هر ۱۰ نماینده مستقل، در حال حاضر مخالف استیضاح رئیس جمهوری هستند، در حالی که این افراد در گذشته نظر موافقت تری نسبت به این مساله داشتند.

این مساله، نشان از خطر سیاسی بالقوه برای دمکرات‌ها دارد، حزبی که درصدد جلب حمایت رای دهندگان میانه رو در انتخابات سال آینده است.
رهبران دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام اینکه تحقیقات مختلفی از جمله کارشکنی رئیس جمهوری در روند اجرای عدالت را مورد بررسی قرار می‌دهند، تاکنون از نظریه استیضاح ترامپ به جد استقبال نکرده اند.

با این همه، برخی از نامزد‌های دمکرات ریاست جمهوری آمریکا، گزارش مولر را توجیهی برای پیگیری روند استیضاح ترامپ می‌دانند و از رهبران مجلس نمایندگان می‌خواهند در این زمینه پیشگام شوند.

ترامپ بار‌ها تحقیقات مولر در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را محکوم کرده و اتهام تبانی ستاد انتخابات اش با مسکو را حقه و کلک خوانده است.

در همین حال، شخص مولر در نظرسنجی اخیر امتیاز مثبتی دریافت کرده است، به طوری که ۵۳ درصد از دمکرات ها، ۵۶ درصد از جمهوریخواهان و ۵۱ درصد از افراد مستقل گفته اند که به منصفانه بودن گزارش وی اعتقاد دارند.

در گزارش مولر عنوان شده که تحقیقات به مدارکی دال بر تبانی بین ستاد انتخاباتی ترامپ و روس‌ها برای دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، دست نیافته، اگرچه در این گزارش به تماس‌های بسیاری بین مقام‌های ستاد انتخاباتی ترامپ و روس‌های مرتبط با دولت مسکو اشاره شده است.

به گفته «ویلیام بار» دادستان کل آمریکا، یافته‌های این تحقیقات، اتهام جنایی کارشکنی در روند اجرای عدالت را توجیه نمی‌کند.

از سویی این گزارش، دمکرات‌ها را برآن داشته تا درصدد گردآوری اسناد و مدارکی از مقام‌های سابق و قبلی دولت ترامپ برآیند تا مقدمه‌ای برای آغاز روند استیضاح رئیس جمهوری باشد.

نتایج نظرسنجی واشنگتن پست و‌ای بی سی نیوز همچنین نشان می‌دهد که از هر ۱۰ دمکرات، ۸ نفر می‌گویند ترامپ درصدد مداخله در روند تحقیقات مولر برآمده است، امری که نشان از کارشکنی در اجرای عدالت دارد و حال آنکه تقریبا ۸ نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه، با این نظریه مخالف هستند.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
اوه چه سکوتی در محل کامنت ها حکم فرماست؟! راه به راه کامنت میزاشتید که مردم آمریکا ترامپ رو دوست دارن و ترامپ برای مردم آمریکا کار کرده و از جور داستانها! ! ! چی شد پس!!!!!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید