فیلمی از نحوه آموزش مربی تیراندازی در برزیل منتشر شده که نشان می دهد این مربی کار کشته و یا بی ملاحظه، چگونه برای آموزش کنترل اسلحه و واکنش سریع کارآموزان، خود را در مقابل آنها قرار داده و به اصلاح از خط آتش عبور می کند!
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳
فیلمی از نحوه آموزش مربی تیراندازی در برزیل منتشر شده که نشان می دهد این مربی کار کشته و یا بی ملاحظه، چگونه برای آموزش کنترل اسلحه و واکنش سریع کارآموزان، خود را در مقابل آنها قرار داده و به اصلاح از خط آتش عبور می کند!
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو