یک شکارچی در گلاسترشر در جنوب غربی انگلیس که با چند سگ به شکار گوزن رفته بود با اتفاق عجیبی مواجه شد. یکی از سگ‌های این شکارچی دچار تشنج شد به همین دلیل سایر سگ‌ها از دنبال کردن گوزن خودداری کردند.
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
یک شکارچی در گلاسترشر در جنوب غربی انگلیس که با چند سگ به شکار گوزن رفته بود با اتفاق عجیبی مواجه شد. یکی از سگ‌های این شکارچی دچار تشنج شد به همین دلیل سایر سگ‌ها از دنبال کردن گوزن خودداری کردند.
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو