مصلحت‌اندیشی کمیته انضباطی؛
بعد از درگیری‌هایی که پس از بازی تراکتورسازی و پیکان رخ داد صحبت از محرومیت طرفداران تراکتورسازی شد. طبق آخرین اخبار مسابقه تراکتورسازی و پرسپولیس از ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت با حضور طرفداران تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) سوت می‌خورد و هیچ محرومیتی هم شامل حال اشکان دژاگه نمی‌شود.
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
۰

به گزارش پارسینه؛ بعد از درگیری‌هایی که پس از بازی تراکتورسازی و پیکان رخ داد صحبت از محرومیت طرفداران تراکتورسازی شد. طبق آخرین اخبار مسابقه تراکتورسازی و پرسپولیس از ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت با حضور طرفداران تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) سوت می‌خورد و هیچ محرومیتی هم شامل حال اشکان دژاگه نمی‌شود.

در پایان بازی تراکتورسازی و پیکان دژاگه در حمایت از مسعود شجاعی به سمت ضارب شجاعی دوید و با ضربه‌ای سریع او را از شجاعی دور کرد و در واقع حرکت او دفاع از همبازی‌اش در داخل مستطیل سبز بوده و متخلف شخصی محسوب می‌شود که به داخل زمین رفته است. اعتراض تماشاگران تراکتورسازی نیز به تیم خودشان بوده و صدمه‌ای به عوامل برگزاری، تیم داوری و باشگاه مهمان (پیکان) وارد نشده و این موارد در گزارش ناظر هم ذکر و به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه شده است.

کمیته انضباطی برای صدور رأی باید دفاعیات باشگاه تراکتورسازی را هم در پرونده لحاظ کند و به دلیل فشردگی بازی‌های لیگ برتر فعلاً مقدمات برگزاری جلسه مذکور مقدور نیست بنابراین بازی تراکتورسازی و پرسپولیس با حضور تماشاگر و البته با تمهیدات ویژه نیروی انتظامی برگزار خواهد شد.

مصلحت‌اندیشی کمیته انضباطی؛
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
بعد از درگیری‌هایی که پس از بازی تراکتورسازی و پیکان رخ داد صحبت از محرومیت طرفداران تراکتورسازی شد. طبق آخرین اخبار مسابقه تراکتورسازی و پرسپولیس از ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت با حضور طرفداران تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) سوت می‌خورد و هیچ محرومیتی هم شامل حال اشکان دژاگه نمی‌شود.

به گزارش پارسینه؛ بعد از درگیری‌هایی که پس از بازی تراکتورسازی و پیکان رخ داد صحبت از محرومیت طرفداران تراکتورسازی شد. طبق آخرین اخبار مسابقه تراکتورسازی و پرسپولیس از ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت با حضور طرفداران تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) سوت می‌خورد و هیچ محرومیتی هم شامل حال اشکان دژاگه نمی‌شود.

در پایان بازی تراکتورسازی و پیکان دژاگه در حمایت از مسعود شجاعی به سمت ضارب شجاعی دوید و با ضربه‌ای سریع او را از شجاعی دور کرد و در واقع حرکت او دفاع از همبازی‌اش در داخل مستطیل سبز بوده و متخلف شخصی محسوب می‌شود که به داخل زمین رفته است. اعتراض تماشاگران تراکتورسازی نیز به تیم خودشان بوده و صدمه‌ای به عوامل برگزاری، تیم داوری و باشگاه مهمان (پیکان) وارد نشده و این موارد در گزارش ناظر هم ذکر و به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه شده است.

کمیته انضباطی برای صدور رأی باید دفاعیات باشگاه تراکتورسازی را هم در پرونده لحاظ کند و به دلیل فشردگی بازی‌های لیگ برتر فعلاً مقدمات برگزاری جلسه مذکور مقدور نیست بنابراین بازی تراکتورسازی و پرسپولیس با حضور تماشاگر و البته با تمهیدات ویژه نیروی انتظامی برگزار خواهد شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}