درد حسی ناخوشایند و تجربه‌ای احساسی همراه با آسیب بافتی است که احساس آن در بدن بسیار دردناک است، بسیاری افراد برای اینکه درد در درون خود را کاهش دهند، به سراغ دارو‌هایی می‌روند که این درد را آرام کند غافل از اینکه باید خود را درمان کنند نه اینکه درد را آرام کنند.
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۵
درد حسی ناخوشایند و تجربه‌ای احساسی همراه با آسیب بافتی است که احساس آن در بدن بسیار دردناک است، بسیاری افراد برای اینکه درد در درون خود را کاهش دهند، به سراغ دارو‌هایی می‌روند که این درد را آرام کند غافل از اینکه باید خود را درمان کنند نه اینکه درد را آرام کنند.
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۵
۰

عوارض مصرف ایپوپروفن

 درد حسی ناخوشایند و تجربه‌ای احساسی همراه با آسیب بافتی است که احساس آن در بدن بسیار دردناک است، بسیاری افراد برای اینکه درد در درون خود را کاهش دهند، به سراغ دارو‌هایی می‌روند که این درد را آرام کند غافل از اینکه باید خود را درمان کنند نه اینکه درد را آرام کنند.

یکی از راه‌های کاهش درد استفاده از ایپوپروفن است، اما باید بدانید که این قرص فقط درد را ساکت می‌کند و ریشه درد باقی میماند، مصرف ایپوپروفن باعث کمخونی می‌شود.

همچنین مصرف این قرص به DNA آسیب می‌زند، باعث سقط جنین، افزایش فشارخون، کاهش شنوایی و تضعیف شدید قلب از عوارض ایپوپروفن است.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو