دفتر سازمان ملل در مبارزه با تروریسم اعلام کرد، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا یک سند مشترک با هدف تقویت شراکت در تلاش‌های مبارزه با تروریسم به امضا رساندند.
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
دفتر سازمان ملل در مبارزه با تروریسم اعلام کرد، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا یک سند مشترک با هدف تقویت شراکت در تلاش‌های مبارزه با تروریسم به امضا رساندند.
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
۰

در بیانیه این نهاد جهانی آمده است: سازمان ملل و اتحادیه اروپا امروز چهارچوب تقویت مبارزه با تروریسم به امضا رساندند که شراکت اتحادیه اروپا – سازمان ملل در این حوزه را تقویت می‌کند.

براساس این بیانیه، ابتکارعمل سازمان ملل-اتحادیه اروپا روی مقابله با تروریسم و جلوگیری از خشونت افراطگرایی در آفریقا، خاورمیانه، آسیا و همچنین حمایت از قربانیان و اقدام علیه مجرمان تروریستی تمرکز خواهد داشت.

پدرو سرانو، معاون دبیرکل سازمان ملل در روابط خارجی اظهار داشت: ما از طریق پاسخ مشترک، موثر و چندجانبه همکاری‌هایمان را برای بهبود ایمنی شهروندان در اروپا و در سراسر جهان، در حالی که تقویت احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون مد نظر است، افزایش می‌دهیم.

این چارچوب همکاری به مناسبت دومین گفت‌وگوی سیاسی عالی‌رتبه اتحادیه اروپا-سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم به تصویب رسید که در نیویورک تشکیل شده بود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو