مردی که برای خودنمایی به لبه بام برجی بلند رفته بود ناگهان به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست داد.
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹
۰
مردی که برای خودنمایی به لبه بام برجی بلند رفته بود ناگهان به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست داد.
{*ticket:47634*}