ژاپن امروز چهارشنبه از تعطیلی تعدادی از راکتورهای هسته ای خود به دلیل رعایت نکردن نکات امنیتی در خصوص مقابله با تهدید های تروریستی خبر داد.
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶
۰
به نقل از رویترز، پیمانکار مسئول فعالیت راکتور‌های هسته‌ای ژاپن به دلیل آنکه تعدادی از این راکتور‌ها اصول امنیتی در خصوص مقابله با تهدید‌های تروریستی را رعایت نکرده‌اند دستور تعطیلی آن‌ها را صادر کرد.

در همین رابطه به نیروگاه «سندای» واقع در جنوب غربی ژاپن نیز هشدار داده شده اگر موارد امنیتی مربوط به تهدید‌های هسته‌ای را رعایت نکند و آن‌ها را تا ماه مارس آینده تکمیل نکند تعطیل خواهد شد.
ژاپن امروز چهارشنبه از تعطیلی تعدادی از راکتورهای هسته ای خود به دلیل رعایت نکردن نکات امنیتی در خصوص مقابله با تهدید های تروریستی خبر داد.
به نقل از رویترز، پیمانکار مسئول فعالیت راکتور‌های هسته‌ای ژاپن به دلیل آنکه تعدادی از این راکتور‌ها اصول امنیتی در خصوص مقابله با تهدید‌های تروریستی را رعایت نکرده‌اند دستور تعطیلی آن‌ها را صادر کرد.

در همین رابطه به نیروگاه «سندای» واقع در جنوب غربی ژاپن نیز هشدار داده شده اگر موارد امنیتی مربوط به تهدید‌های هسته‌ای را رعایت نکند و آن‌ها را تا ماه مارس آینده تکمیل نکند تعطیل خواهد شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}