ابعاد فضا در دکوراسیون عاملی اثرگذار است و اگر فضا و پلان اصلی دارای نقص‌هایی باشد چالش‌هایی را بر دارد، اما فراموش نکنید هیچ فضایی کامل نیست و با ترفند‌های دکوراسیونی می‌توان با ایجا خطای دید نقص‌ها را کم و از فرصت‌ها استفاده بیشتری نمود.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۱
۰
دکوراسیون داخلی و چیدمان فضا بسته به ابعاد و نوع کاربری می‌تواند چالش ها، فرصت‌ها و نیز محدودیت‌هایی ایجاد کند برای مثال در فضا‌های کوچک گنجاندن تمامی حوزه‌ها بدون تداخل از چالش‌های طراحی محسوب می‌شود حتی در خانه‌های بزرگ نیز چیدمان متناسب فضا برای گرمی و خالی حس نشدن فضا و حیطه بندی فضا‌های موجود نیازی ضروری است پس ابعاد فضا در دکوراسیون عاملی اثرگذار است و اگر فضا و پلان اصلی دارای نقص‌هایی باشد چالش‌هایی را بر دارد، اما فراموش نکنید هیچ فضایی کامل نیست و با ترفند‌های دکوراسیونی می‌توان با ایجا خطای دید نقص‌ها را کم و از فرصت‌ها استفاده بیشتری نمود.

چیدمان فضا‌های کشیده:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

اگر نقشه منزل دارای فضایی کشیده می‌باشد می‌توانید از پارتیشن‌ها و یا تفکیک کننده‌ای برای تقسیم فضا استفاده نمایید همینطور می‌توانید از فرش و یا قفسه‌ها برای حوزه بندی استفاده کنید لازم است بدانید بهترین شکل فضا فضا‌های مربعی شکل هستند پس برای نزدیک کردن پلان‌های کشیده به مربع و عریض‌تر نشان دادن فضا می‌تواند از قالیچه‌ها و عناصر مربع شکل استفاده کنید.

چیدمان فضا‌های باریک:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

چیدمان در نشیمن‌هایی با فضای باریک و با طول بلند و عرض کم می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد، زیرا اشتباه در چیدمان، فضا را غیر قابل استفاده و به راهرویی مبدل می‌سازد که غیرکاربردی بوده و رفت و آمد و انجام فعالیت‌ها را نیز مشکل می‌سازد.

چیدمان نشیمن‌هایی با این خصوصیات کمی مشکل بوده و نیازمند راهکار‌هایی برای افزایش کارایی می‌باشد یکی از این راهکار‌های موثر ایجاد مسیر اصلی در یک طرف اتاق و گذاشتن مبلمان و وسایل درسمت دیگر است تا افراد بدون مواجهه با موانع و یا برهم زدن آرامش افراد دیگر به فعالیت و حرکت بپردازند از دیگر راهکار‌ها چیدمان اریب است که البته در بعضی موارد ممکن است عملی نباشد، اما اگر در چیدمان فضا‌های باریک دچار مشکل شدید راهکاری است که گاهی کمک کننده است.

چیدمان و طراحی فضا با سقف‌های کوتاه و خیلی بلند:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

داشتن سقف‌های نسبتا بلند از مزیت‌های دکوراسیون منزل محسوب می‌شوند، زیرا سبب دلباز نشان دادن و گشایش در فضا می‌گردند و از این جهت اگر سقف‌ها کوتاه هستند برای بلند‌تر نشان دادن آن‌ها بهتر است از وسایل و مبلمان و آباژور‌های بلند و یا کاغذ دیواری‌های با خطوطی عمودی استفاده شود و پرده‌ها تا روی زمین امتداد یابند تا با ایجاد خطای بصری سقف بلندتر و فضا گشوده‌تر به نظر برسد و اگر سقف خیلی بلند باشد که امروزه به دلیل محدودیت فضا‌ها کمتر شده می‌توانید برای متعادل سازی از خطوط افقی و گچ بری‌های روی یک دوم و یا سه چهارم دیوار و یا نصب قاب عکس‌ها در ارتفاع پایین‌تر استفاده کنید.

چیدمان فضا‌های کنج و غیرکاربردی منزل:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

کنج‌ها و پخ‌های غیر کاربردی و یا زیر پله‌ها در پلان منزل به خصوص در فضا‌های کوچک می‌تواند فضا را محدود ساخته و جلوه بدی در دکور ایجاد کنید در چنین فضا‌هایی بهترین کار استفاده بهینه از این فضا‌ها و کاربردی ساختن آن‌ها و یا پوشش مناسب آن‌ها از نظر بصری می‌باشد در این مناطق می‌توانید از قفسه‌های سفارشی و کاربردی و یا گیاهان استفاده کنید و یا میز کار و کتابخانه‌ای کوچک و کنجی و آرام برای مطالعه ایجاد کنید. پگ بورد‌ها و همچنین المان‌های نوستالژیک نیز می‌تواند ایده خوبی برای این منظور محسوب شود.

منبع: دکوبوم
ابعاد فضا در دکوراسیون عاملی اثرگذار است و اگر فضا و پلان اصلی دارای نقص‌هایی باشد چالش‌هایی را بر دارد، اما فراموش نکنید هیچ فضایی کامل نیست و با ترفند‌های دکوراسیونی می‌توان با ایجا خطای دید نقص‌ها را کم و از فرصت‌ها استفاده بیشتری نمود.
دکوراسیون داخلی و چیدمان فضا بسته به ابعاد و نوع کاربری می‌تواند چالش ها، فرصت‌ها و نیز محدودیت‌هایی ایجاد کند برای مثال در فضا‌های کوچک گنجاندن تمامی حوزه‌ها بدون تداخل از چالش‌های طراحی محسوب می‌شود حتی در خانه‌های بزرگ نیز چیدمان متناسب فضا برای گرمی و خالی حس نشدن فضا و حیطه بندی فضا‌های موجود نیازی ضروری است پس ابعاد فضا در دکوراسیون عاملی اثرگذار است و اگر فضا و پلان اصلی دارای نقص‌هایی باشد چالش‌هایی را بر دارد، اما فراموش نکنید هیچ فضایی کامل نیست و با ترفند‌های دکوراسیونی می‌توان با ایجا خطای دید نقص‌ها را کم و از فرصت‌ها استفاده بیشتری نمود.

چیدمان فضا‌های کشیده:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

اگر نقشه منزل دارای فضایی کشیده می‌باشد می‌توانید از پارتیشن‌ها و یا تفکیک کننده‌ای برای تقسیم فضا استفاده نمایید همینطور می‌توانید از فرش و یا قفسه‌ها برای حوزه بندی استفاده کنید لازم است بدانید بهترین شکل فضا فضا‌های مربعی شکل هستند پس برای نزدیک کردن پلان‌های کشیده به مربع و عریض‌تر نشان دادن فضا می‌تواند از قالیچه‌ها و عناصر مربع شکل استفاده کنید.

چیدمان فضا‌های باریک:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

چیدمان در نشیمن‌هایی با فضای باریک و با طول بلند و عرض کم می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد، زیرا اشتباه در چیدمان، فضا را غیر قابل استفاده و به راهرویی مبدل می‌سازد که غیرکاربردی بوده و رفت و آمد و انجام فعالیت‌ها را نیز مشکل می‌سازد.

چیدمان نشیمن‌هایی با این خصوصیات کمی مشکل بوده و نیازمند راهکار‌هایی برای افزایش کارایی می‌باشد یکی از این راهکار‌های موثر ایجاد مسیر اصلی در یک طرف اتاق و گذاشتن مبلمان و وسایل درسمت دیگر است تا افراد بدون مواجهه با موانع و یا برهم زدن آرامش افراد دیگر به فعالیت و حرکت بپردازند از دیگر راهکار‌ها چیدمان اریب است که البته در بعضی موارد ممکن است عملی نباشد، اما اگر در چیدمان فضا‌های باریک دچار مشکل شدید راهکاری است که گاهی کمک کننده است.

چیدمان و طراحی فضا با سقف‌های کوتاه و خیلی بلند:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

داشتن سقف‌های نسبتا بلند از مزیت‌های دکوراسیون منزل محسوب می‌شوند، زیرا سبب دلباز نشان دادن و گشایش در فضا می‌گردند و از این جهت اگر سقف‌ها کوتاه هستند برای بلند‌تر نشان دادن آن‌ها بهتر است از وسایل و مبلمان و آباژور‌های بلند و یا کاغذ دیواری‌های با خطوطی عمودی استفاده شود و پرده‌ها تا روی زمین امتداد یابند تا با ایجاد خطای بصری سقف بلندتر و فضا گشوده‌تر به نظر برسد و اگر سقف خیلی بلند باشد که امروزه به دلیل محدودیت فضا‌ها کمتر شده می‌توانید برای متعادل سازی از خطوط افقی و گچ بری‌های روی یک دوم و یا سه چهارم دیوار و یا نصب قاب عکس‌ها در ارتفاع پایین‌تر استفاده کنید.

چیدمان فضا‌های کنج و غیرکاربردی منزل:

ایده‌های هوشمندانه برای چیدمان آپارتمان‌های نقلی

کنج‌ها و پخ‌های غیر کاربردی و یا زیر پله‌ها در پلان منزل به خصوص در فضا‌های کوچک می‌تواند فضا را محدود ساخته و جلوه بدی در دکور ایجاد کنید در چنین فضا‌هایی بهترین کار استفاده بهینه از این فضا‌ها و کاربردی ساختن آن‌ها و یا پوشش مناسب آن‌ها از نظر بصری می‌باشد در این مناطق می‌توانید از قفسه‌های سفارشی و کاربردی و یا گیاهان استفاده کنید و یا میز کار و کتابخانه‌ای کوچک و کنجی و آرام برای مطالعه ایجاد کنید. پگ بورد‌ها و همچنین المان‌های نوستالژیک نیز می‌تواند ایده خوبی برای این منظور محسوب شود.

منبع: دکوبوم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}