ماجراجوی اروپایی به همراه مرغش با قایق تفریحی خود دریا‌های آزاد جهان را در می‌نوردد.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۳
۰
بسیاری از افراد علاقه‌مند به جهانگردی و ماجراجویی هستند مرد ۲۴ ساله یکی از همین ماجراجویانی است که قصه زندگی متفاوتی دارد، " فرانسیس گیرک سودی " ماجرا جو و سیاح ۲۴ ساله فرانسوی از سال ۲۰۱۴ سفر ماجراجویانه خود دور دنیا را از جزایر قناری آغاز کرد.

او دو سال گذشته را با مرغ خود " مونیک " در گوشه و کنار جهان گذرانده است. این جهانگرد فرانسوی این مرغ را زمانی که ۵ ماهه بوده در جزایر قناری خریده است.

او ابتدا این مرغ را برای استفاده از تخم مرغ هایش خریده، اما اکنون این مرغ تبدیل به تنها همدم او شده و در همه فعالیت‌های روزانه او حضور پررنگی دارد.
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
ماجراجوی اروپایی به همراه مرغش با قایق تفریحی خود دریا‌های آزاد جهان را در می‌نوردد.
بسیاری از افراد علاقه‌مند به جهانگردی و ماجراجویی هستند مرد ۲۴ ساله یکی از همین ماجراجویانی است که قصه زندگی متفاوتی دارد، " فرانسیس گیرک سودی " ماجرا جو و سیاح ۲۴ ساله فرانسوی از سال ۲۰۱۴ سفر ماجراجویانه خود دور دنیا را از جزایر قناری آغاز کرد.

او دو سال گذشته را با مرغ خود " مونیک " در گوشه و کنار جهان گذرانده است. این جهانگرد فرانسوی این مرغ را زمانی که ۵ ماهه بوده در جزایر قناری خریده است.

او ابتدا این مرغ را برای استفاده از تخم مرغ هایش خریده، اما اکنون این مرغ تبدیل به تنها همدم او شده و در همه فعالیت‌های روزانه او حضور پررنگی دارد.
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
 
مرغ خوشبخت تنها همراه جهانگرد ۲۴ ساله+عکس
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}