ششمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان، ولی عصر(عج)، فردوس و آرمان دقایقی پیش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی آغاز شد.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰
۰
موسسه مالی البرز ایرانیان از سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و گردش مالی موسسه، ولی عصر از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده گذاران این دو موسسه بالغ بر ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر آنان به دادگاه شکایت کرده اند.

حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه، ولی عصر به سپرده گذاران هنوز پرداخت نشده است.

دولت با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومانی به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده گذاران را تسویه کنند که بانک تجارت تاکنون ۶۳۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده گذاران موسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی نیز ۱۳۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار نفر از سپرده گذاران موسسه، ولی عصر پراخت کرده و با آنان تسویه حساب کرده است.

امیرحسین آزاد، حسن قریانی، محمد بهرامی حسن آباد و احسان حیدری، متهمان این پرونده ۳۵۳ جلدی هستند که اتهام آن‌ها افساد فی الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات مجرمانه است.

سید محمد آقامیری راد نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: امیرحسین آزاد متهم ردیف اول پرونده ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده گرفته، ولی ۲۵۰ میلیارد تومان در حساب‌های مختلف بلوکه شده و ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به مردم داده است که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان اموال از وی کشف شده، ولی متهم باید بگوید کسری ۳۰۰ میلیارد تومان کجاست.

وی افزود: ۲۲۰ نفر به دلیل ارتباط با متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان موفق به دریافت تسهیلات در حدود ۴۰ میلیارد تومان بدون بهره یا با سود کمتر از چهار درصد شده اند.

روز گذشته همسر حامد کریمی یکی از مدیران البرز ایرانیان که دو سال پیش کشته شد، با ارائه توضیحاتی درباره نحوه قتل همسرش گفت: دو سال از قتل همسرم می‌گذرد و من شاکی اصلی این پرونده هستم. من و پدرم اولین کسانی بودیم که به بالای پیکر همسرم رسیدیم و دیدیم دستانش را از پشت بسته و به دهانش چسب زده بودند و ظاهرا او را بیرون از منزل به قتل رسانده و پیکرش را به داخل خانه منتقل کرده بودند.

وی افزود: وقتی به آزاد گفتم چطور زنده‌ای در حالی که دوستت زیر خاک است، او با پوزخندی گفت: مگر او را من کشتم. سوال من این است که چه کسانی بانی قتل همسر من بودند.
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان، ولی عصر(عج)، فردوس و آرمان دقایقی پیش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی آغاز شد.
موسسه مالی البرز ایرانیان از سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و گردش مالی موسسه، ولی عصر از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده گذاران این دو موسسه بالغ بر ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر آنان به دادگاه شکایت کرده اند.

حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه، ولی عصر به سپرده گذاران هنوز پرداخت نشده است.

دولت با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومانی به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده گذاران را تسویه کنند که بانک تجارت تاکنون ۶۳۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده گذاران موسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی نیز ۱۳۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار نفر از سپرده گذاران موسسه، ولی عصر پراخت کرده و با آنان تسویه حساب کرده است.

امیرحسین آزاد، حسن قریانی، محمد بهرامی حسن آباد و احسان حیدری، متهمان این پرونده ۳۵۳ جلدی هستند که اتهام آن‌ها افساد فی الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات مجرمانه است.

سید محمد آقامیری راد نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: امیرحسین آزاد متهم ردیف اول پرونده ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده گرفته، ولی ۲۵۰ میلیارد تومان در حساب‌های مختلف بلوکه شده و ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به مردم داده است که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان اموال از وی کشف شده، ولی متهم باید بگوید کسری ۳۰۰ میلیارد تومان کجاست.

وی افزود: ۲۲۰ نفر به دلیل ارتباط با متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان موفق به دریافت تسهیلات در حدود ۴۰ میلیارد تومان بدون بهره یا با سود کمتر از چهار درصد شده اند.

روز گذشته همسر حامد کریمی یکی از مدیران البرز ایرانیان که دو سال پیش کشته شد، با ارائه توضیحاتی درباره نحوه قتل همسرش گفت: دو سال از قتل همسرم می‌گذرد و من شاکی اصلی این پرونده هستم. من و پدرم اولین کسانی بودیم که به بالای پیکر همسرم رسیدیم و دیدیم دستانش را از پشت بسته و به دهانش چسب زده بودند و ظاهرا او را بیرون از منزل به قتل رسانده و پیکرش را به داخل خانه منتقل کرده بودند.

وی افزود: وقتی به آزاد گفتم چطور زنده‌ای در حالی که دوستت زیر خاک است، او با پوزخندی گفت: مگر او را من کشتم. سوال من این است که چه کسانی بانی قتل همسر من بودند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید