یک متخصص زنان و زایمان گفت: در برخی از بیماری‌ها که جنین در معرض خطر قرار می‌گیرد باید جنسیت جنین زودتر تشخیص داده شود.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
یک متخصص زنان و زایمان گفت: در برخی از بیماری‌ها که جنین در معرض خطر قرار می‌گیرد باید جنسیت جنین زودتر تشخیص داده شود.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
۰

جنسیت جنین را به غیر از سونوگرافی از چه روش‌هایی می‌توان تشخیص داد؟

طاهره افتخار متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ اختلالات کف لگن از دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره روش تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی اظهار کرد: تعیین جنسیت جنین به‌طور معمول با استفاده از سونوگرافی صورت می‌گیرد و تشخیص آن در هفته‌های اول بارداری زمانی ضرورت می‌شود که جنین در معرض بیماری‌های مربوط به ژن قرار گرفته باشد.

وی افزود: به طور مثال بیماری هموفیلی از جمله بیماری‌های مربوط به ژن است که باید جنسیت جنین زودتر تشخیص داده شود؛ زیرا جنین مونث در معرض خطر ابتلا به آن قرار خواهد گرفت.

در چه بیماری‌هایی باید جنسیت جنین زود تشخیص داده شود؟

افتخار بیان کرد: به جز هموفیلی در بیماری‌های دیگری که وابسته به جنسیت جنین هستند، تعیین جنسیت زودتر انجام می‌شود.

روش تشخیص جنسیت سل فری چگونه انجام می شود؟

این متخصص زنان و زایمان اظهار کرد: برای تعیین جنسیت جنین در شرایط خاص و بنا به نیاز از روش‌های غیرتهاجمی به نام سل‌فری یا نیفتی استفاده می‌شود؛ روشی که در سه ماهه اول بارداری انجام خواهد شد و در آن از مادر نمونه خون گرفته می‌شود.

در چه بیماری‌هایی باید جنسیت جنین زود تشخیص داده شود؟

وی افزود: از آنجایی که در بارداری مقداری از سلول‌های جنینی وارد جریان خون مادر می‌شود، می‌توان سلول‌های جنینی را در خون مادر نیز تشخیص داد.

افتخار بیان کرد: برای تعیین جنسیت جنین، پس از گرفتن خون مادر، کروموزوم y جستجو می‌شود؛ اگر کروموزوم y در خون مادر یافت شد جنین مذکر اعلام می‌شود و اگر این کروموزوم وجود نداشته باشد، جنسیت مونث خواهد بود.

در چه بیماری‌هایی باید جنسیت جنین زود تشخیص داده شود؟

این متخصص زنان و زایمان گفت: این روش در سه ماهه اول بارداری انجام می‌شود و حساسیتی بسیار بالا دارد.

وی اظهار کرد: سونوگرافی روشی دیگر برای تعیین جنسیت جنین است که حدود سه ماهه اول انجام می‌شود و تا ۱۳ هفته رواج دارد؛ سونوگرافی نسبت به روش قبل حساسیت کمتری دارد.

در چه بیماری‌هایی باید جنسیت جنین زود تشخیص داده شود؟

افتخار افزود: البته حساسیت کمتر سونوگرافی نسبت به روش دیگر تعیین جنسیت، بستگی به فردی که سونوگرافی را انجام می‌دهد و دستگاه مورد استفاده برای این کار دارد. زیرا دستگاه‌های دارای تکنولوژی جدید حساسیت بسیار بیشتری برای تعیین جنسیت جنین دارند.
 
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50