پیشنهاد پارسینه
صبح روز گذشته صورت گرفت:
رييس شوراي شهرتهران، رييس شورايعالي استانها و نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر با حضور در استان خوزستان، ضمن ديدار با مسولان مديريت شهري اهواز، از اقدامات شهرداري تهران در اين استان بازديد كردند.
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۵
۰

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران رييس شوراي شهرتهران، رييس شورايعالي استانها و نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر صبح روز گذشته با حضور در استان خوزستان، ضمن ديدار با مسولان مديريت شهري اهواز، از اقدامات شهرداري تهران در اين استان بازديد كردند.

در اين سفر كه محسن هاشمي رفسنجاني، مرتضي الويري، محمود صادقي، مجيد فراهاني و مجتبي يزداني حضور دارند، در جلسه اي با شهردار ، رييس شوراي شهر اهواز و مسولان استانداري خوزستان، عملكرد مديريت شهري و خدمات ارايه شده از سوي شهرداري تهران در حادثه سيل استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفت و يزداني معاون خدمات شهري و رستمي معاون مناطق شهرداري و مسئول مقيم تيم شهرداري تهران در استان خوزستان گزارش عملكرد را ارائه دادند.

شایان ذکر است نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر در ادامه از دشت آزادگان و ٤ شهر محل خدمت نيروهاي معين شهرداري تهران در خوزستان بازديد مي كنند.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو