موتورسواری که برای انجام حرکات نمایشی و آکروباتیک به خیابان رفته بود با واکنش پلیس مواجه شد، اما به ماشین ماموران توجه نکرده و با سرعت فرار کرد.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۵
موتورسواری که برای انجام حرکات نمایشی و آکروباتیک به خیابان رفته بود با واکنش پلیس مواجه شد، اما به ماشین ماموران توجه نکرده و با سرعت فرار کرد.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۵
۰