پیشنهاد پارسینه
در جایی که ماموم صدای حمد و سوره امام جماعت را نمی‌شنود مستحب است حمد و سوره را به صورت آهسته بخواند. [قرائت مستحب است، اما آهسته خواندن واجب]۵. کسی که بخواهد به جای تسبیحات اربعه سوره حمد را بخواند باید آهسته بخواند.
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴
۰
در پنج مورد آهسته خواندن قرائت نماز واجب است:

۱. حمد و سوره نماز‌های ظهر و عصر و قضای آنها.

۲. حمد و سوره نماز‌های جهری نسبت به مامومی که وظیفه اش خواندن حمد و سوره است. (مثلا در نماز عشاء، امام رکعت سوم است و ماموم رکعت دوم)

۳. خواندن حمد در نماز احتیاط.

۴. در جایی که ماموم صدای حمد و سوره امام جماعت را نمی‌شنود مستحب است حمد و سوره را به صورت آهسته بخواند. [قرائت مستحب است، اما آهسته خواندن واجب]۵. کسی که بخواهد به جای تسبیحات اربعه سوره حمد را بخواند باید آهسته بخواند.

پی نوشت:

فرهنگ فقه، ج. ۱، ص. ۳۴۱.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو