پیشنهاد پارسینه
تایید آسیب‌پذیری اطلاعات کاربران در یک تاکسی اینترنتیوزیر ارتباطات گزارش منتشره از آسیب پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل نقل را تایید کرد
۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۵
۰

تایید آسیب‌پذیری اطلاعات کاربران در یک تاکسی اینترنتیوزیر ارتباطات گزارش منتشره از آسیب پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل نقل را تایید کرد

این یک هشدار برای کسب و کار‌های اینترنتی در حفظ اطلاعات کاربران بود و مرکز ماهر نتیجه بررسی نهایی رو اعلام خواهد کرد.

تایید آسیب‌پذیری اطلاعات کاربران در یک تاکسی اینترنتی

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو