برای غلبه بر اضطراب کودکان بهتر است سعی کنید به او راهکار ارائه دهید، برای مثال وقتی کودک می‌گوید که تهوع دارد، به او یک آدامس کوچک بدهید و بخواهید آن را بجود تا حالت تهوع در وی کاهش یابد؛ روش‌های تنفس صحیح را هم به فرزندتان یاد دهید تا بتواند با این کار اضطراب را کنترل کند.
۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۱
برای غلبه بر اضطراب کودکان بهتر است سعی کنید به او راهکار ارائه دهید، برای مثال وقتی کودک می‌گوید که تهوع دارد، به او یک آدامس کوچک بدهید و بخواهید آن را بجود تا حالت تهوع در وی کاهش یابد؛ روش‌های تنفس صحیح را هم به فرزندتان یاد دهید تا بتواند با این کار اضطراب را کنترل کند.
۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۱
۰

روش‌های کاربردی برای کاهش اضطراب کودکان

به کودکتان بیاموزید صاف بایستد؛ آهی عمیق بکشد و در حین اینکه هوا را به شتاب از ریه‌اش خالی می‌کند صدای تنفسش را بشنود. تاکید کنید که بگذارد هوا به‌طور طبیعی وارد ریه‌اش شود؛ اگر این کار را هشت تا دوازده بار انجام دهد می‌تواند اضطراب خود را کاهش دهد؛ کودکان نیازمند زمان و صبر و تحمل زیاد مادرشان هستند ضمن اینکه واکنش شدید والدین کودک، اضطراب او را بیشتر می‌کند پس تا جایی که می‌توانید در برابر فرزندتان و نگرانی‌هایش آرام برخورد کنید.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو