رسانه‌های سودانی از برکناری دادستان کل این کشور خبر دادند.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۰
رسانه‌های سودانی از برکناری دادستان کل این کشور خبر دادند.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۰
۰

شورای نظامی انتقالی سودان در جدیدترین تصمیمات خود دادستان کل این کشور را برکنار کرد.

بر اساس این گزارش شورای نظامی انتقالی سودان الولید سید احمد محمود را به سمت سرپرست دادستانی کل این کشور منصوب کرد.

عوض بن عوف وزیر دفاع سودان در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین از بازداشت عمر البشیر رئیس‌جمهور این کشور تشکیل شورای نظامی انتقالی و آغاز دوره انتقالی به‌مدت دو سال در این کشور خبر داد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو