ستاره شناسان از شناسایی غار‌ها و دریاچه‌هایی در سطح قمر تایتان سیاره زحل خبر داده اند که شباهت‌های زیادی به غار‌ها و دریاچه‌های کره زمین دارد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
۰
ستاره شناسان از شناسایی غار‌ها و دریاچه‌هایی در سطح قمر تایتان سیاره زحل خبر داده اند که شباهت‌های زیادی به غار‌ها و دریاچه‌های کره زمین دارد.

تا پیش از این هم اطلاعاتی در مورد شباهت قمر تایتان به کره زمین به دست آمده بود، اما اطلاعات تازه حاکی است این شباهت بیش از حد تصور قبلی بوده است.

تحقیقاتی که از طریق فضاپیمای کاسینی در این زمینه به عمل آمده، حاکی است دریاچه‌های پوشیده از متان کوچکی در شمال قمر تایتان و در ارتفاع ۱۰۰ متری کوهستان‌های آن وجود دارد که سرنخ‌هایی از ویژگی‌های منحصر به فرد این قمر خاص را در اختیار ناسا قرار داده است.
 
شگفتی ستاره شناسان از شباهت‌های قمر زحل به زمین

بر همین اساس زمین و بزرگترین قمر سیاره زحل شباهت‌های خاصی به هم دارند. فشار جو سیاره تایتان ۱.۴۵ برابر فشار جو زمین است، اما هر دو سیاره تنها سیاراتی در منظومه شمسی محسوب می‌شوند که از مایعاتی پایدار در سطح خود برخوردارند.

همین امر موجب شکل گیری دریاچه، جریان‌های هوا و دریا‌هایی در سطح هر دو سیاره شده است. اگر چه بخش عمده تایتان را گاز متان با دمای منفی ۱۷۹ درجه سانتیگراد تشکیل داده، اما چرخه گردش متان و تبدیل آن از گاز به آب مشابه چرخه گردش آب در زمین و تبدیل آب مایع به بخار آب، تشکیل ابر، بارش و تشکیل رود و دریاست.

در حال حاضر یک دریاچه مهم و بزرگ شناسایی شده در تایتان Ontario Lacus در جنوب آن است که به طور مساوی از متان و اتان تشکیل شده است. دریاچه دیگر در شمال این قمر عمدتا از متان تشکیل شده است.
ستاره شناسان از شناسایی غار‌ها و دریاچه‌هایی در سطح قمر تایتان سیاره زحل خبر داده اند که شباهت‌های زیادی به غار‌ها و دریاچه‌های کره زمین دارد.
ستاره شناسان از شناسایی غار‌ها و دریاچه‌هایی در سطح قمر تایتان سیاره زحل خبر داده اند که شباهت‌های زیادی به غار‌ها و دریاچه‌های کره زمین دارد.

تا پیش از این هم اطلاعاتی در مورد شباهت قمر تایتان به کره زمین به دست آمده بود، اما اطلاعات تازه حاکی است این شباهت بیش از حد تصور قبلی بوده است.

تحقیقاتی که از طریق فضاپیمای کاسینی در این زمینه به عمل آمده، حاکی است دریاچه‌های پوشیده از متان کوچکی در شمال قمر تایتان و در ارتفاع ۱۰۰ متری کوهستان‌های آن وجود دارد که سرنخ‌هایی از ویژگی‌های منحصر به فرد این قمر خاص را در اختیار ناسا قرار داده است.
 
شگفتی ستاره شناسان از شباهت‌های قمر زحل به زمین

بر همین اساس زمین و بزرگترین قمر سیاره زحل شباهت‌های خاصی به هم دارند. فشار جو سیاره تایتان ۱.۴۵ برابر فشار جو زمین است، اما هر دو سیاره تنها سیاراتی در منظومه شمسی محسوب می‌شوند که از مایعاتی پایدار در سطح خود برخوردارند.

همین امر موجب شکل گیری دریاچه، جریان‌های هوا و دریا‌هایی در سطح هر دو سیاره شده است. اگر چه بخش عمده تایتان را گاز متان با دمای منفی ۱۷۹ درجه سانتیگراد تشکیل داده، اما چرخه گردش متان و تبدیل آن از گاز به آب مشابه چرخه گردش آب در زمین و تبدیل آب مایع به بخار آب، تشکیل ابر، بارش و تشکیل رود و دریاست.

در حال حاضر یک دریاچه مهم و بزرگ شناسایی شده در تایتان Ontario Lacus در جنوب آن است که به طور مساوی از متان و اتان تشکیل شده است. دریاچه دیگر در شمال این قمر عمدتا از متان تشکیل شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}