نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

مطابق با این طرح، یک تبصره به ماده دو قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی الحاق می‌شود که بر اساس آن، ریاست شورای ماده یک بر عهده معاون اول رئیس جمهور است و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به عنوان دبیر این شورا موظف است در جلسات شرکت کند و ریاست کارگروه مشترک این ماده را برعهده دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

مطابق با این طرح، یک تبصره به ماده دو قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی الحاق می‌شود که بر اساس آن، ریاست شورای ماده یک بر عهده معاون اول رئیس جمهور است و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به عنوان دبیر این شورا موظف است در جلسات شرکت کند و ریاست کارگروه مشترک این ماده را برعهده دارد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}