پیشنهاد پارسینه
دادگاه متهمان مؤسسات مالی به دلیل عدم حضور وکلا لغو شد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
۰
چهارمین جلسه دادگاه متهمان مؤسسات مالی که قرار بود امروز برگزار شود، لغو شد.

علت لغو این جلسه، عدم حضور وکلا اعلام شده است.

جلسه چهارم دادگاه به فردا موکول شد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو