حدیثی از امام صادق (علیه السلام) را در این خبر بخوانید.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱
۰
 امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

هر کس هر روز بیست و پنج بار بگوید:

اَللّهُمَّ اِغْفِر لِلْمؤمِنینَ وَالموْمِناتِ وَالْمُسْلِمینَ وَالْمُسْلِماتِ.

خدا به شماره هر مومنی که در گذشته زنده باشد تا روز قیامت حسنه‌ای برایش بنویسد و گناهی از او محو کند و درجه‌ای بالا برد.

منبع: آمالی شیخ صدوق، مجلس ۶۳، حدیث ۷
حدیثی از امام صادق (علیه السلام) را در این خبر بخوانید.
 امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

هر کس هر روز بیست و پنج بار بگوید:

اَللّهُمَّ اِغْفِر لِلْمؤمِنینَ وَالموْمِناتِ وَالْمُسْلِمینَ وَالْمُسْلِماتِ.

خدا به شماره هر مومنی که در گذشته زنده باشد تا روز قیامت حسنه‌ای برایش بنویسد و گناهی از او محو کند و درجه‌ای بالا برد.

منبع: آمالی شیخ صدوق، مجلس ۶۳، حدیث ۷
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}