پیشنهاد پارسینه
یک پسر شبانه در چارلستون ایالت ویرجینیای غربی آمریکا شنا می‌کند. تسی والاس، عکاس می‌گوید: برای عکاسی از پسرم در شب تنها از نور داخل استخر استفاده کردم.‌
۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۲
۰

شنا به سوی نور در عکس روز نشنال جئوگرافیک

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو