آیات عظام امام، خامنه ای، زنجانی، بهجت: در صورتی که مقصد، شهر باشد ابتدای شهر، پایان مسافت است و اگر جای خاصی از شهر، مقصد مورد نظر است و عبور از شهر، راه رسیدن به آن مقصد است، باید مسافت را تا آن مقصد حساب کند.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۰
آیات عظام امام، خامنه ای، زنجانی، بهجت: در صورتی که مقصد، شهر باشد ابتدای شهر، پایان مسافت است و اگر جای خاصی از شهر، مقصد مورد نظر است و عبور از شهر، راه رسیدن به آن مقصد است، باید مسافت را تا آن مقصد حساب کند.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۰
۰
آیات عظام امام، خامنه ای، زنجانی، بهجت: در صورتی که مقصد، شهر باشد ابتدای شهر، پایان مسافت است و اگر جای خاصی از شهر، مقصد مورد نظر است و عبور از شهر، راه رسیدن به آن مقصد است، باید مسافت را تا آن مقصد حساب کند.

آیت الله سیستانی: انتهای مسافت، آخرین مقصد فرد است.

بقیه مراجع: اول شهر مقصد را آخر مسافت حساب کند.پی نوشت:

امام خمینی، استفتائات، ج. ۱، س. ۲۵۸. رهبری، اجوبة الاستفتائات، س. ۶۶۷. آیت الله سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج. ۱، م. ۱۵۵۱. آیت الله وحید، توضیح المسائل، م. ۱۲۸۹. آیت الله صافی، هداة العباد، م. ۱۱۰۹. آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م. ۱۲۸۱. آیت الله نوری، توضیح المسائل، م. ۱۳۱۶. آیت الله مکارم، استفتائات جدید، ج. ۱، م. ۲۰۹. آیت الله بهجت، استفتائات، ج. ۲، س. ۲۹۸۵. آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج. ۱، س. ۴۵۴. آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ج. ۱، س. ۴۸۴. جامع احکام، م. ۳۶۳.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو