پیشنهاد پارسینه
یکی از ویژگی‌های مثبت میز ناهارخوری‌های گرد این است که ارتباط برقرار کردن هنگام غذا خوردن را راحت‌تر میکند و به نوعی صمیمت بیشتری ایجاد میکند.
۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹
۰
میز ناهارخوری اصلی‌ترین عنصر اتاق غذاخوری است که هنگام انتخاب آن چند سوال برایتان پیش می‌آید که چه جنسی باشد؟ چند نفره باشد؟ مستطیل باشد یا گرد؟ در این مطلب به میز ناهارخوری‌های گرد میپردازیم و ویژگی آن‌ها را برایتان میگوییم.

میز ناهارخوری‌های گرد فضای بیشتری نسبت به میز ناهارخوری‌های مستطیل شکل اشغال میکنند پس اگر اتاق غذاخوری تان بزرگ است میتوانید از مدل میز ناهارخوری‌های گرد استفاده کنید.

مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد

یکی از ویژگی‌های مثبت میز ناهارخوری‌های گرد این است که ارتباط برقرار کردن هنگام غذا خوردن را راحت‌تر میکند و به نوعی صمیمت بیشتری ایجاد میکند در حالیکه میز ناهارخوری‌های مستطیلی اینگونه نیستند و نمیتوانید هنگام غذا خوردن ارتباط برقرار کنید.

در میز ناهارخوری‌های گرد دسترسی به غذا‌های روی میز آسان‌تر است نسبت به میز‌های مستطیل شکل.

مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد

میز ناهارخوری‌های گرد، چون گوشه ندارند کم خطر هستند و برای خانواده‌های بچه دار بسیار مناسب‌تر اند. میز ناهارخوری‌های مستطیلی که گوشه دار هستند احتمال آسیب و صدمه را بیشتر میکنند.
 
مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد
 
مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد
 
مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد
 
مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد
 
مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد
 
مدل‌های جدید میز ناهارخوری گرد
 
منبع:نمناک
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو