رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شیطنت آمریکایی‌ها باعث شد فضای وفاق و همدلی در کشور به وجود بیاید که ارزشمند است در حالی که نیت دیگری داشتند، اما موفق به تحقق آن نشدند.
۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
۰
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور دیدار و گفتگو کرد.

وفاق به وجود آمده در کشور ارزشمند است

وی در این دیدار ضمن تشکر از عملکرد معاونان پارلمانی در ارتباط با مجلس و برقراری ارتباط میان قوای مجریه و مقننه گفت: شیطنت آمریکایی‌ها باعث شد فضای وفاق و همدلی در کشور به وجود بیاید که ارزشمند است و در حالی که نیت دیگری داشتند، اما موفق به تحقق آن نشدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نگاه داشتن وفاق و همدلی سرمایه‌ای برای تحقق آرمان‌های انقلاب است، تاکید کرد: معاونت پارلمانی دستگاه‌ها یکی از قسمت‌هایی است که این مهم را بر دوش دارد لذا موارد مد نظر نمایندگان را پیگیری کنید چرا که فشار روی آن‌ها زیاد بوده و مشکلات مردم را منعکس می‌کنند.

لاریجانی افزود: ارتباط نمایندگان با وزرا باید برقرار باشد که به حفظ فضای وفاق نیز کمک می‌کند.

طولانی شدن روند سرمایه گذاری به خاطر اشکالات دیوانی است

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «رونق تولید» اظهار داشت: برخی قوانین و مقررات سرمایه گذاری را سخت کرده لذا لازم است در دستگاه‌ها ستادی تشکیل شود تا ایرادات قانونی مشخص شود که البته به معاونت قوانین مجلس نیز گفته ایم تا تنقیح قوانین را در اولویت قرار دهند.

رئیس نهاد قانونگذاری در ادامه بخش زیادی از ایرادات قانونی را مربوط به آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دانست و افزود: متأسفانه در حال حاضر روند سرمایه گذاری در کشور ۲ سال طول می‌کشد که اشکال دیوانی ما را نشان می‌دهد همچنین درباره قانون برنامه طرح پنجره واحد مطرح شد که به خوبی اجرا نشد.

لاریجانی گفت: در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات باید روند سرمایه گذاری روان سازی شود و اگر قانونی مخل بوده یا ضرورت ندارد به مجلس اطلاع داده شود تا اصلاح شده یا در صورت لزوم همان آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها تغییر کند.

وی با بیان اینکه درباره برخی قوانین به خصوص قانون برنامه بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های لازم از سوی دولت نگارش نشده است، افزود: این دولت در حوزه قوانین به خوبی عمل کرده، اما باید این اشکالات را نیز برطرف کند.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: مجلس تنها یک سال و چند ماه دیگر فرصت دارد و هنوز لوایح زیادی برای بررسی مانده است لذا لازم است دولت درباره اینکه کدام لوایح باید در اولویت بررسی قرار گیرد به مجلس اطلاع دهد.

لاریجانی در پایان با بیان اینکه روان سازی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فساد نیازمند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، خاطرنشان کرد: در جلسه سران قوا نیز این بحث ضروری عنوان شد و در حال حاضر این پروژه تا حدی در برخی دستگاه‌ها و استان‌ها جلو رفته، اما به یکدیگر متصل نیست از این رو لازم است وزارت ارتباطات به عنوان اصل باشد و سایر دستگاه‌ها با این وزارتخانه همکاری کنند.

امیری: تذکرات و سوالات نمایندگان درباره عملکرد دولت را پیگیری می‌کنیم

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد معاونت‌های پارلمانی گفت: امور پارلمانی در دولت با خرد جمعی و هم اندیشی اداره می‌شود.

وی گفت: تذکرات، سوالات و موارد مد نظر نمایندگان از سوی دولت ثبت و ضبط شده و برای پیگیری این موارد برنامه ریزی می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شیطنت آمریکایی‌ها باعث شد فضای وفاق و همدلی در کشور به وجود بیاید که ارزشمند است در حالی که نیت دیگری داشتند، اما موفق به تحقق آن نشدند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور دیدار و گفتگو کرد.

وفاق به وجود آمده در کشور ارزشمند است

وی در این دیدار ضمن تشکر از عملکرد معاونان پارلمانی در ارتباط با مجلس و برقراری ارتباط میان قوای مجریه و مقننه گفت: شیطنت آمریکایی‌ها باعث شد فضای وفاق و همدلی در کشور به وجود بیاید که ارزشمند است و در حالی که نیت دیگری داشتند، اما موفق به تحقق آن نشدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نگاه داشتن وفاق و همدلی سرمایه‌ای برای تحقق آرمان‌های انقلاب است، تاکید کرد: معاونت پارلمانی دستگاه‌ها یکی از قسمت‌هایی است که این مهم را بر دوش دارد لذا موارد مد نظر نمایندگان را پیگیری کنید چرا که فشار روی آن‌ها زیاد بوده و مشکلات مردم را منعکس می‌کنند.

لاریجانی افزود: ارتباط نمایندگان با وزرا باید برقرار باشد که به حفظ فضای وفاق نیز کمک می‌کند.

طولانی شدن روند سرمایه گذاری به خاطر اشکالات دیوانی است

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «رونق تولید» اظهار داشت: برخی قوانین و مقررات سرمایه گذاری را سخت کرده لذا لازم است در دستگاه‌ها ستادی تشکیل شود تا ایرادات قانونی مشخص شود که البته به معاونت قوانین مجلس نیز گفته ایم تا تنقیح قوانین را در اولویت قرار دهند.

رئیس نهاد قانونگذاری در ادامه بخش زیادی از ایرادات قانونی را مربوط به آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دانست و افزود: متأسفانه در حال حاضر روند سرمایه گذاری در کشور ۲ سال طول می‌کشد که اشکال دیوانی ما را نشان می‌دهد همچنین درباره قانون برنامه طرح پنجره واحد مطرح شد که به خوبی اجرا نشد.

لاریجانی گفت: در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات باید روند سرمایه گذاری روان سازی شود و اگر قانونی مخل بوده یا ضرورت ندارد به مجلس اطلاع داده شود تا اصلاح شده یا در صورت لزوم همان آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها تغییر کند.

وی با بیان اینکه درباره برخی قوانین به خصوص قانون برنامه بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های لازم از سوی دولت نگارش نشده است، افزود: این دولت در حوزه قوانین به خوبی عمل کرده، اما باید این اشکالات را نیز برطرف کند.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: مجلس تنها یک سال و چند ماه دیگر فرصت دارد و هنوز لوایح زیادی برای بررسی مانده است لذا لازم است دولت درباره اینکه کدام لوایح باید در اولویت بررسی قرار گیرد به مجلس اطلاع دهد.

لاریجانی در پایان با بیان اینکه روان سازی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فساد نیازمند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، خاطرنشان کرد: در جلسه سران قوا نیز این بحث ضروری عنوان شد و در حال حاضر این پروژه تا حدی در برخی دستگاه‌ها و استان‌ها جلو رفته، اما به یکدیگر متصل نیست از این رو لازم است وزارت ارتباطات به عنوان اصل باشد و سایر دستگاه‌ها با این وزارتخانه همکاری کنند.

امیری: تذکرات و سوالات نمایندگان درباره عملکرد دولت را پیگیری می‌کنیم

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد معاونت‌های پارلمانی گفت: امور پارلمانی در دولت با خرد جمعی و هم اندیشی اداره می‌شود.

وی گفت: تذکرات، سوالات و موارد مد نظر نمایندگان از سوی دولت ثبت و ضبط شده و برای پیگیری این موارد برنامه ریزی می‌شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}