پیشنهاد پارسینه
۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
۰
View this post on Instagram

امروز با هديه اي ناچيز شاد مي شود اين كودك سيل زده....اما وحشتي كه بي خانماني و از دست رفتن پدرش يا مادرش در سيل خروشان بر روح او گذاشته چه خواهد شد؟؟؟او مادر نسل فرداي اين سرزمين است .......... دل نوشت ؛؛؛ دعوت و فراخوان دلي تمام متخصصين روانكاوي كودك، هنرمندان محترمي كه در زمينه كودكان با انديشه و صاحب فكر مي توانند طرحي بيفكنند يا كار هنري شاد با پيام هاي اميد بخش به مناطق ببرند...فراخوان دلي پزشكان بدون مرز....فراخوان دلي...چهره هاي سرشناسي كه در زمينه كودكان فعالند ...فراخوان كانون پرورش فكري به مناطق سيل زده...فراخوان خيرين براي تهيه سينما و كتابخانه و حمايت گروههاي تاتري كوچك براي اعزام به مناطق و زدودن غم .....و انجام امور روانشناسي كودكان پس از بحران هاي بزرگ ازضروريات مهم اقدامات براي كودكان خطه هاي در گير بحران است#كودك#روانشناسي كودك#كودك و بحران#كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان#مسولين و دست اندر كاران تاتر كودك#مسولين سينمايي ويژه كودكان#كودك غمگين#كودك بهت زده#روانكاوان كودك#شركت هاي توليديمحصولات كمك اموزشي كودكان# انتشارات كودكان#كتابخانه سيار كودك#سينما سيار كودك# غرفه هاي متنوع سازمان فرهنگي هنري#مردم#كودكان ايران#مسولين#پزشكان#روانشناسان #روانكاوان#كودك ايراني #شهره لرستاني

A post shared by Writer & Director

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو