پیشنهاد پارسینه
در جریان تمرین نظامی، تعدادی از سربازان کانادایی با شلیک توپ سنگین نظامی، یکی از سربازان را در حد مرگ می ترسانند!
۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۷
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
تا حد مرگ ؟؟؟؟؟؟ شوخیت گرفته پارسینه؟
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو