پیشنهاد پارسینه
ما با گفتن چند نکته مهم، پیش نیاز‌های این موضوع را با شما در میان می‌گذاریم و کندو کاو بیشتر در مورد شیوه آشنا کردن کودکان با مفاهیم جنسی و جنسیتی را به خودتان واگذار می‌کنیم
۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴
۰
 تربیت جنسی کودکان، با وجود اهمیتی که دارد، یکی از دشوارترین مسئولیت‌های والدین است. مسئولیتی که به ندرت مدارس آن را با پدرومادرهاشریک می‌شوند و رسانه‌ها هم میلی به ورود به آن حوزه نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعی است که راه و ریز و درشتش در این زمینه را نداشته باشید. تربیت رسم آشنا کردن کودکتان با چنین مفاهیمی را ندانید و حتی آمادگی پاسخ دادن به سوال‌های جنسی کودکان، کاری نیست که بعد از خواندن یک مطلب کوتاه از پسش بربیایید، اما ما با گفتن چند نکته مهم، پیش نیاز‌های این موضوع را با شما در میان می‌گذاریم و کندو کاو بیشتر در مورد شیوه آشنا کردن کودکان با مفاهیم جنسی و جنسیتی را به خودتان واگذار می‌کنیم

آداب شست وشو

از سه سالگی، به جای به حمام رفتن با فرزندتان، او را جداگانه به حمام ببرید و درحالی که لباس به تن دارید بشویید. آموزش شست وشوی خود در حمام و توالت را هم می‌توانید از بعد از چهار سالگی شروع کنید. در این سن فرزندتان با اعضای خصوصی بدنش آشناست و می‌تواند اهمیت‌ای شست وشوی شخصی بدنش را هم درک کند

راز‌های خوب و بد

با فرزندتان در مورد راز خوب و راز بد صحبت کنید. بگویید که او می‌تواند راز‌های خوب را از والدینش پنهان کند. مثلا این را که برایشان یک کاردستی درست کرده، به آن‌ها نگوید تا در روز تولدشان آن‌ها را غافلگیر کند. اما تاکید کنید که حتما باید راز‌های بد را با آن‌ها در میان بگذارد.

برایش توضیح دهید که راز‌های بد، راز‌هایی هستند که نگه داشتن شان حال آدم راناخوش می‌کند و احساس بدی در ما ایجاد می‌کند. به فرزندتان بگویید که مهم نیست این راز بد میان او و چه کسی اتفاق افتاده باشد و هر چیزی را که احساس ناخوشایندی را در او ایجاد کرده، باید بدون ترس از واکنش والدینش با آن‌ها در میان بگذارد و مطمئن باشد که در هر شرایطی از حمایت آن‌ها بهره مند می‌شود.

تولد و رابطه والدین

فرزندتان از حدود پنج سالگی، نسبت به تولد خود و تفاوت رابطه والدین با روابط دیگر، از سوالاتی را مطرح خواهد کرد. در این شرایط به سوالات فرزندتان پاسخ‌های عجیب ندهید.

خودتان خوب می‌دانید که بچه‌ها را لک لک‌ها نیاورده اند و از طرف دیگر می‌دانید که نمی‌توانید واقعیت را با کودک پنج و حتی هفت ساله تان هم در میان بگذارید.

نمی‌توانید این نکته مهم را نادیده بگیرید که کودکتان ممکن است بیرون از خانه و در فضای همسالان، چیز‌هایی در این مورد شنیده باشد و در صورت دریافت پاسخ‌های بی ربط و اشتباه، ممکن است اعتمادش را نسبت به شما از دست بدهد. پس قبل از آن که هر جوابی را به او بدهید.

این سوال را مطرح کنید «نوچی فکر می‌کنی؟» بگذارید اول کودک تان اطلاعاتش را با شما در میان بگذارد و بعد در سطح همان اطلاعات او را تصحیح کنید. کوتاه، سربسته، اما خالی از دروغ به فرزندتان پاسخ دهید و او را درگیر بحثی نکنید که ممکن است به افزایش کنجکاوی و درگیری بیشتر ذهنش منجر شود. یادتان نرود که اطلاعاتی که به فرزندتان می‌دهید، باید با سن وسطح آگاهی پیشین او همخوانی داشته باشد.

معرفی اعضای خصوصی بدن

آموزش جنسی کودک از دوسالگی شروع می‌شود. از دوسالگی شما دیگر در مقابل فرزندتان لباس هایتان را عوض نخواهید کرد و به او با عمل تان یاد خواهید داد که نباید برهنه در خانه راه برود. از حدود سه سالگی به فرزندتان اعضای خصوصی بدنش را معرفی کنید و بگویید که هیچ کس جز والدین و پزشک، آن هم فقط در صورت ضرورت، اجازه نگاه کردن به این اعضای بدن با لمس کردن آن‌ها را ندارد. به فرزندتان اعضای خصوصی بدنش را با نام علمی آن‌ها معرفی کنید و از به کار بردن نام‌های مستعاری خودداری کنید که ممکن است به کار بردن شان در مطب پزشک یا موقعیت‌های دیگر، مایه تمسخر او شود.
 
منبع: همشهری تندرستی 
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو