پیشنهاد پارسینه
براساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، متوسط قیمت نفت سنگین ایران بیش از پنج دلار افزایش داشته است.
۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
۰

در ماه فوریه ۲۰۱۹ هر بشکه نفت خام سنگین ایران بطور میانگین به قیمت ۶۱ دلار و ۲۹ سنت فروش رفته است که نسبت به ماه ژانویه ۵ دلارو ۱۰ سنت افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژانویه ۵۶ دلار و ۲۹ سنت بوده است.

برپایه این آمار قیمت نفت سنگین ایران درماه فوریه ۹ درمقایسه با ماه قبل از آن (ژانویه) ۹ صد رشد داشته است.

بر اساس گزارش ماهانه اوپک، متوسط قیمت نفت ایران طی سال ۲۰۱۸ برابر با ۶۴ دلار و ۱۴ سنت به ازای هر بشکه بوده است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو