رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در واکنش به طرح اعلام ۲۴ آوریل به‌عنوان «روز ملی گرامی‌داشت نسل‌کشی ارامنه» در فرانسه، گفت که این طرح امانوئل ماکرون یک افتضاح شرم‌آور است.
۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۸
۰

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه طی سخنانی در نشست رهبران این حزب در آنکارا در واکنش به طرح اعلام ۲۴ آوریل به‌عنوان روز ملی گرامی‌داشت نسل‌کشی ارامنه که توسط امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به امضا رسید، تأکید کرد: این طرح یک افتضاح شرم‌آور است.

رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در این زمینه اظهار کرد: فرانسه اگر قرار است حادثه‌ای را گرامی دارد، یاد مسلمانانی که در آفریقا به قتل رسانده است را گرامی دارد و از ملت ترکیه عذرخواهی کند.

وی همچنین درباره اظهارات رهبران جهان درباره انتخابات در ترکیه تصریح کرد: انتخابات در ترکیه برگزار شده و این ملت ترک هستند که آن را برگزار کردند.

باغچلی ادامه داد: در این میان آمریکا چه کاره است؟ یا کشور‌های اروپایی چرا دستپاچه می‌شوند؟ آن‌ها با دخالت در امور داخلی و ایجاد شک و تردید در دموکراسی ما می‌خواهند به کجا برسند و دنبال چه هستند؟

وی افزود: تقلب سازمان‌یافته در صندوق‌های اخذ رأی در بویوک‌چکمجه و مال‌تپه محرز شده است. تفاوت فاحش میان صندوق آرای مهردار ثبت شده و نتایج آرا با میزان اعلام شده به شورای عالی انتخابات ترکیه باعث ایجاد تردید‌هایی در خصوص صحت انتخابات استانبول شده است.

باغچلی همچنین درباره انتخابات در اسرائیل گفت: انتخابات اسرائیل و نتیجه‌ای که نتانیاهو به آن دست یافته، به ادامه سناریو‌های تاریک منطقه با شدت بیشتر اشاره دارد.

رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در واکنش به طرح اعلام ۲۴ آوریل به‌عنوان «روز ملی گرامی‌داشت نسل‌کشی ارامنه» در فرانسه، گفت که این طرح امانوئل ماکرون یک افتضاح شرم‌آور است.

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه طی سخنانی در نشست رهبران این حزب در آنکارا در واکنش به طرح اعلام ۲۴ آوریل به‌عنوان روز ملی گرامی‌داشت نسل‌کشی ارامنه که توسط امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به امضا رسید، تأکید کرد: این طرح یک افتضاح شرم‌آور است.

رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در این زمینه اظهار کرد: فرانسه اگر قرار است حادثه‌ای را گرامی دارد، یاد مسلمانانی که در آفریقا به قتل رسانده است را گرامی دارد و از ملت ترکیه عذرخواهی کند.

وی همچنین درباره اظهارات رهبران جهان درباره انتخابات در ترکیه تصریح کرد: انتخابات در ترکیه برگزار شده و این ملت ترک هستند که آن را برگزار کردند.

باغچلی ادامه داد: در این میان آمریکا چه کاره است؟ یا کشور‌های اروپایی چرا دستپاچه می‌شوند؟ آن‌ها با دخالت در امور داخلی و ایجاد شک و تردید در دموکراسی ما می‌خواهند به کجا برسند و دنبال چه هستند؟

وی افزود: تقلب سازمان‌یافته در صندوق‌های اخذ رأی در بویوک‌چکمجه و مال‌تپه محرز شده است. تفاوت فاحش میان صندوق آرای مهردار ثبت شده و نتایج آرا با میزان اعلام شده به شورای عالی انتخابات ترکیه باعث ایجاد تردید‌هایی در خصوص صحت انتخابات استانبول شده است.

باغچلی همچنین درباره انتخابات در اسرائیل گفت: انتخابات اسرائیل و نتیجه‌ای که نتانیاهو به آن دست یافته، به ادامه سناریو‌های تاریک منطقه با شدت بیشتر اشاره دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید