پیشنهاد پارسینه
کویت قیمت نفت خام برای فروش به آسیا را در ماه مه به میزان ۱۵ سنت در هر بشکه افزایش داده است.
۲۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۸
۰
یک منبع آگاه گفت که کویت قیمت نفت خام برای فروش به آسیا را در ماه مه به میزان ۱۵ سنت در هر بشکه افزایش داده است.

قیمت فروش رسمی نفت خام کویت ۷۰ سنت به ازای هر بشکه بالاتر از میانگین قیمت نفت عمان و دبی قرار دارد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو