ساشی‌می، غذای سنتی ژاپنی‌هاست که با ماهی ورقه‌ای خام تهیه می‌شود و با دو مدل سس: واسایی یا سویا خورده می‌شود.
۱۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۳
۰
خیلی‌ها سوشی را با ساشی می‌یکی می‌دانند، اما در فرهنگ آشپزی ژاپنی‌ها این دو کاملا با هم تفاوت دارند.

ژاپنی‌ها معتقدند که ورقه‌های بسیار نازک تازه و خام ماهی باعث می‌شود طعم واقعی ماهی را بهتر فهمید.

آشپزی با نام «mikyou» در طبخ و تزئین غذا‌ها هنرنمایی می‌کند. او با استفاده از ماهی‌ها خام ساشی می‌این طرح‌ها را می‌زند.
 
 
 
عکس‌ها: topworldnewsnow
ساشی‌می، غذای سنتی ژاپنی‌هاست که با ماهی ورقه‌ای خام تهیه می‌شود و با دو مدل سس: واسایی یا سویا خورده می‌شود.
خیلی‌ها سوشی را با ساشی می‌یکی می‌دانند، اما در فرهنگ آشپزی ژاپنی‌ها این دو کاملا با هم تفاوت دارند.

ژاپنی‌ها معتقدند که ورقه‌های بسیار نازک تازه و خام ماهی باعث می‌شود طعم واقعی ماهی را بهتر فهمید.

آشپزی با نام «mikyou» در طبخ و تزئین غذا‌ها هنرنمایی می‌کند. او با استفاده از ماهی‌ها خام ساشی می‌این طرح‌ها را می‌زند.
 
 
 
عکس‌ها: topworldnewsnow
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}