پیشنهاد پارسینه
رفته رفته با گرم شدن نیمکره شمالی زمین، بهار جای خود را تمام و کمال از زمستان سرد باز پس می گیرد. گرچه ابتدای بهار امسال برای برخی کشورهای جهان همراه با خسارت ناشی از سیل بهاره بود، اما بسیاری از شهروندان کشورهای مختلف جهان، بهار زیبا را بخوبی پذیرا شدند.
۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰
۰
منبع: The Atlantic
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو