بهمن منطقه گردشگری سرچشمه واقع در شهرستان خوانسار را طی یک روز ۳ بار درنورید.
۰۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۳
۰

رییس شورای اسلامی افوس گفت: منطقه گردشگری سرچشمه افوس در بویین میاندشت، امروز شاهد سقوط بهمن برای سه بار متوالی بود.احمد برهانی افزود: بزرگترین بهمن حدودیک کیلومتر طول و بین دو تا چهار متر ارتفاع داشت که تا کنار جاده آسفالته منطقه گردشگری کشیده شد.


با توجه به وقوع بهمن، به مسافران وگردشگران هشدار داده شده است.


رئیس کمیته بحران شهرستان خوانسار هم گفت: با توجه به بارش های قبلی و بارش شدید برف در روز گذشته در ارتفاعات خوانسار در مسیر شهر خوانسار به شهر دامنه شاهد چندین مورد ریزش بهمن بزرگ و کوچک بودیم .
منصور کمالی افزود : با توجه به فاصله این ارتفاعات و ریزش های برف به مناطق مسکونی خوشبختانه هیچگونه خسارات مالی و جانی گزارش نشد.
وی تاکید کرد: در سال زراعی جدید و تا هفتم فروردین بیش از 444 میلی متر بارش در خوانسار به ثبت رسیده که نسبت به مشابه پارسال چهار برابر رشد داشته است.

بهمن منطقه گردشگری سرچشمه واقع در شهرستان خوانسار را طی یک روز ۳ بار درنورید.

رییس شورای اسلامی افوس گفت: منطقه گردشگری سرچشمه افوس در بویین میاندشت، امروز شاهد سقوط بهمن برای سه بار متوالی بود.احمد برهانی افزود: بزرگترین بهمن حدودیک کیلومتر طول و بین دو تا چهار متر ارتفاع داشت که تا کنار جاده آسفالته منطقه گردشگری کشیده شد.


با توجه به وقوع بهمن، به مسافران وگردشگران هشدار داده شده است.


رئیس کمیته بحران شهرستان خوانسار هم گفت: با توجه به بارش های قبلی و بارش شدید برف در روز گذشته در ارتفاعات خوانسار در مسیر شهر خوانسار به شهر دامنه شاهد چندین مورد ریزش بهمن بزرگ و کوچک بودیم .
منصور کمالی افزود : با توجه به فاصله این ارتفاعات و ریزش های برف به مناطق مسکونی خوشبختانه هیچگونه خسارات مالی و جانی گزارش نشد.
وی تاکید کرد: در سال زراعی جدید و تا هفتم فروردین بیش از 444 میلی متر بارش در خوانسار به ثبت رسیده که نسبت به مشابه پارسال چهار برابر رشد داشته است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید