شیراز پس از آرامش نسبی سیل دیروز امروز نیز شاهد سیلاب در بعضی از معابر شهری بود که دوباره مشکلاتی را برای رفت و آمد در این شهر ایجاد کرد.
۰۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴
شیراز پس از آرامش نسبی سیل دیروز امروز نیز شاهد سیلاب در بعضی از معابر شهری بود که دوباره مشکلاتی را برای رفت و آمد در این شهر ایجاد کرد.
۰۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو