مدیرکل راه و شهرسازی مازندران میزان خسارت ناشی از سیل به راههای این استان را افزون بر سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
۰۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
۰

سید محمدنظری با بیان این مطلب گفت: براثر وقوع سیل ۱۵ دستگاه پل ارتباطی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شد.
وی اضافه کرد : همچنین ۳۷۴ نقطه از محورهای اصلی و فرعی استان بر اثر بارندگی و سیل دچار رانش شد که نیاز به مرمت و بازسازی و ایجاد دیوارهای حایل دارد.
نظری اظهار داشت : به دلیل شدت وقوع سیل حدود ۵۲ کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان مازندران هم از بین رفت که این مسیر نیاز به مرمت و بازسازی دارد.

خسارت سیل به مازندران

**برقراری ارتباط موقت
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بی سابقه خواندن میزان خسارت های ناشی از سیل به راههای این استان ، توضیح داد : در شرایط فعلی در مسیرهایی که پل ارتباطی تخریب شد به طور موقت با لوله گذاری بتونی مسیر به طور موقت باز شد تا تردد مردم از سرگرفته شود.
وی افزود : ما برای جبران خسارت های ناشی از سیل به خصوص ساخت پل های ارتباطی نیازمند تخصیص اعتبار هستیم تا بتوانیم با انتخاب پیمانکار فعالیت عمرانی را شروع کنیم.
این مسئول با اشاره به محدویت زمانی اجرای پروژه های عمرانی در مازندران به دلیل شرایط جوی ، خواهان تخصیص هر چه سریع تر اعتبار برای جبران خسارت ها از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی شد.
سیل اواخر اسفند ماه سال ۹۷ در مازندران به ۶ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی، شبکه آب ، برق، گاز و تلفن حدود ۳۰۰ روستا و افزون بر هفت هزار سردهنه کشاورزی، باغات و تاسیسات زیربنایی استان خسارت زد که مجموع آن بر اساس آخرین اطلاعات افزون بر ۱۳ هزار میلیارد ریال برآورد شد.
براثر این حادثه که بنا به گزارش هواشناسی در سه دهه گذشته بی سابقه بود ، پنج مازندرانی نیز جان خود را از دست دادند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران میزان خسارت ناشی از سیل به راههای این استان را افزون بر سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

سید محمدنظری با بیان این مطلب گفت: براثر وقوع سیل ۱۵ دستگاه پل ارتباطی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شد.
وی اضافه کرد : همچنین ۳۷۴ نقطه از محورهای اصلی و فرعی استان بر اثر بارندگی و سیل دچار رانش شد که نیاز به مرمت و بازسازی و ایجاد دیوارهای حایل دارد.
نظری اظهار داشت : به دلیل شدت وقوع سیل حدود ۵۲ کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان مازندران هم از بین رفت که این مسیر نیاز به مرمت و بازسازی دارد.

خسارت سیل به مازندران

**برقراری ارتباط موقت
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بی سابقه خواندن میزان خسارت های ناشی از سیل به راههای این استان ، توضیح داد : در شرایط فعلی در مسیرهایی که پل ارتباطی تخریب شد به طور موقت با لوله گذاری بتونی مسیر به طور موقت باز شد تا تردد مردم از سرگرفته شود.
وی افزود : ما برای جبران خسارت های ناشی از سیل به خصوص ساخت پل های ارتباطی نیازمند تخصیص اعتبار هستیم تا بتوانیم با انتخاب پیمانکار فعالیت عمرانی را شروع کنیم.
این مسئول با اشاره به محدویت زمانی اجرای پروژه های عمرانی در مازندران به دلیل شرایط جوی ، خواهان تخصیص هر چه سریع تر اعتبار برای جبران خسارت ها از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی شد.
سیل اواخر اسفند ماه سال ۹۷ در مازندران به ۶ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی، شبکه آب ، برق، گاز و تلفن حدود ۳۰۰ روستا و افزون بر هفت هزار سردهنه کشاورزی، باغات و تاسیسات زیربنایی استان خسارت زد که مجموع آن بر اساس آخرین اطلاعات افزون بر ۱۳ هزار میلیارد ریال برآورد شد.
براثر این حادثه که بنا به گزارش هواشناسی در سه دهه گذشته بی سابقه بود ، پنج مازندرانی نیز جان خود را از دست دادند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید