خرسی در ایالت آندرا پرادش به مردم حمله کرد که بقیه تنها شاهد این اتفاق بودند و هیچ کمکی نکردند.
۰۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
۰
خرسی در ایالت آندرا پرادش به مردم حمله کرد که بقیه تنها شاهد این اتفاق بودند و هیچ کمکی نکردند.
{*ticket:47634*}