یک مقاله علمی در زمستان ۹۶ پیش بینی کرده بود سیل سهمگینی به آق قلا خسارات بسیار سنگین خواهد شد.
۰۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱
یک مقاله علمی در زمستان ۹۶ پیش بینی کرده بود سیل سهمگینی به آق قلا خسارات بسیار سنگین خواهد شد.
۰۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱
۱

یک مقاله علمی در زمستان ۱۳۹۶ نابودی شهر آق قلا به دلیل سیل و صدمات سنگین آن را با دقت پیش‌بینی کرده بود.

در شماره زمستان ۱۳۹۶ مجله «دریافنون»، نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) مقاله‌ای به قلم یوسف حسن زاده و ابوالفضل ارزنلو منتشر شده بود که در آن عنوان شده سیلاب‌های ۱۰۰ ساله رودخانه گرگان رود به آق قلا صدمات بسیار سنگین وارد می‌کند.

در بخشی ازچکیده مقاله فوق آمده است:

«در این تحقیق با استفاده از نرم افزار CCHE ۲ D. به بررسی بازتاب رفتار هیدرولیکی شهر آق قلا در برخورد با سیلاب‌های ۱۰۰ ساله رودخانه‌ی گرگان‌رود پرداخته شده و با استفاده از شاخص مخاطره، ورودی لازم برای تدوین برنامه واکنش سریع، مدیریت بحران، بیمه سیلاب استخراج گردیده است.

نتایج حاکی از آن می‌باشد که با توجه به الگوی جریان شکل گرفته در سیلاب مذکور و نقشه‌های شاخص مخاطره، تخلیه کلی شهر امری ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی با توجه به مساحت پهنه پرخطر، میزان خسارات وارده سنگین خواهد بود.»

در پایان مقاله چنین نتیجه‌گیری شده است:

«با توجه به نقشه‌های شاخص مخاطره، در محدوده شهر آق قلا غالب مناطق متأثر از سیلاب در وضعیت پرخطر قرار دارند. این مناطق به شدت دچار آسیب شده و برای شهروندان نیز بسیار خطرناک می‌باشند. تخلیه سریع این مناطق می‌تواند از اولویت‌های تدوین برنامه واکنش سریع و مدیریت بحران باشد.» (ص ۳۵)

50
نظرات
ناشناس
خاک بر سر مسئولین استان گلستان کنند که علیرغم انتشار این مقاله و پژوهش علمی به سادگی از کنار ان گذشته و هیچ بررسی و اقدامی نکرده اند تا یکسال و اندی بعد مردم این منطقه دقیقا گرفتار سیل پیش بینی شده گردیدند.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو