پیشنهاد پارسینه
همزمان با ممنوعیت پرواز هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷یک شهروند تهرانی در یک روزنامه آگهی خرید این نوع هواپیما را داده است!
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۷
۲
50
پــنــجــره
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
ملت شریف ایران
یادتان هست روزگاری یک عده جاهل یا خائن سیاسی
صنعت راهبردی هسته ای را تعطیل کردند که
حضرت کدخدایشان (آمریکا) به شان این بوئینگ های معیوب را به قیمت
گزاف بدهد و هر چند عاقبت هم نداد !!
ناشناس
لطفا هیس..................
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو