پیشنهاد پارسینه
همایش خودروهای کلاسیک در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بیشتر شبیه جمعه بازار ماشینای دست چندم بود تا نمایشگاه خودروهای کلاسیک
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو