این موتور یک شاهکاره / می تونید باهاش صحبت کنید و بهش دستور بدید/توانایی شناسایی صورت صاحبشو داره/خودش می تونه حرکت کنه وهمین طور حرکات موزون انجام بده و شما رو سرگرم کنه !
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۳
۰
این موتور یک شاهکاره / می تونید باهاش صحبت کنید و بهش دستور بدید/توانایی شناسایی صورت صاحبشو داره/خودش می تونه حرکت کنه وهمین طور حرکات موزون انجام بده و شما رو سرگرم کنه !
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید